Translate

29 Nisan 2014 Salı

Üç ayların faziletleri


RECEB AYI

  Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:
(Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmetli] olan aylardır.) [Tevbe 36]

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Receb ayının faziletiyle ilgili birkaç hadis-i şerif:
(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.)[İbni Cerir]

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.)
[Ebu Davud]

(Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.)
[Deylemi]

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.)[Gunye]

(Recebin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevab verilir.) [Miftah-ül-cennet] (Kaza oruç borcumuz olmasa bile, oruç tutarken, ilk veya son kazaya kalan Ramazan orucunu tutmaya diye niyet etmeli.)

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.)
[İ. Asakir]

(Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Recebde gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]

(Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler.) [Ebu Muhammed]

Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

ŞABAN AYI

 Resulullah efendimiz, Şaban ayına da çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Âişe validemiz buyuruyor ki:
(Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi.) [Buhari]

Şaban ayının faziletiyle ilgili üç hadis-i şerif:
(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]

(Şaban'da üç gün oruç tutana, Allahü teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey Oğul İlmihali]

Bünyesi zayıf olanın, Şabanın 15 inden sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı şerif orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olan ise, Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını oruçlu geçirebilir.

Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani 14 Şabanın bittiği günün gecesidir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.)
[İ. Asakir]

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı, Bilhassa ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileridir.

RAMAZAN AYI

  Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:
(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesaî]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.)
[Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.)
[Ebu Nuaym]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.)
[Müslim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir.)
[Taberani]

İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Kur’an-ı kerim Ramazanda indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı şerifte iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

 Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin!

Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

(Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.)
[Buhari]

(Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.)
[İbni Ebiddünya]

(Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.)
[Deylemi]

(Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Biri size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin!) [Buhari]

 Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. (Tirmizi)

Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.

Üç Ayların başlangıcı. 30 Nisan çarşamba günüdür..

 Bize Destek İçin Lütfen Blogumuza Üye Olmayı Unutmayın..


     Ottoman1453
Facebook Sayfamıza Beklerizz.. >>> Anti İlluminati/Anti Freemason

18 Nisan 2014 Cuma

Zemzem Suyunun MucizeleriAlman ve Japon bilim adamları zemzem suyunun sırrını açıkladı. Japon bilim adamı zemzem suyunun ezan okunduğunda berraklaştığını söylerken, Alman bilim adamı ise bir bardak zemzemin bir kova şebeke suyunu temizlediğini belirtti


 Ren Nehri'nin suyundan içen kişinin enerjisinin azaldığını belirleyen Alman bilim adamı Dr. Knut Pfeiffer, bir miktar zemzem bulup içti. 35 dakika sonra da rahatladığını hisseden Dr. Pfeiffer, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Zemzemin mayalama özelliği bulunduğunu, bir bardağının bir kova şebeke suyunu temizlediğini, bu özelliğiyle bile enerji ve şifa kaynağı olduğunu tespit eden Dr. Pfeiffer, "Su her şart altında değişmiyor ama değiştiriyor. Çok acayip bir deney yaptım. Bir damla zemzem suyuna yüz damla normal su karıştırdım. Sonuçta gördüm ki suyun hepsi zemzeme dönüşmüş. Sonra bir damla zemzeme bin damla normal su karıştırdım. Hepsi zemzeme dönüşmüş. Zemzem'de büyük bir enerji var. Başkasını değiştirir ama kendi değişmez" dedi.
Zemzem kristalleri ezan sesiyle parlıyor, çan sesiyle kararıyor


  Japon bilim adamı Dr. Masura Emot ise, zemzem kristallerini mikroskop ortamında inceledi. Suyun kristal düzeninin değişen frekanslara göre farklılaştığını gören Emot, zemzem kristallerinin çan sesinde karardığını, Kur'an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığını fark etti. İncelemede her bir kristalin Kâbe-i Muazzama'ya benzeyen bir doku oluşturduğu, zemzemin kristallerinin çan sesinde karardığı, Kur'an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığı ve netleştiği anlaşıldı. Dr. Emoto, zemzemin fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı olduğunu belirterek, "Zemzem, çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hafızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu, onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor" şeklinde konuştu. Bize Destek İçin Lütfen Blogumuza Üye Olmayı Unutmayın..


     Ottoman1453
Facebook Sayfamıza Beklerizz.. >>> Anti İlluminati/Anti Freemason

Kabedeki Şeytan Taşlama Yeri Neden Değiştirildi?   Arkadaşlar hepimizinde bildiği üzere, Kabeye giden hacılar şeytan taşlamada bulunurlar. Ancak Kabenin 2006-2008 de yapılan yenilenmesinde, Şeytan taşlama yerinin değiştirilmiş olduğunu görüyoruz..

                                                              Kabenin 2 Yıllık Yapılışı..


                                                      Bu eski şeytan taşlama duvarı

blog alt etiket ekleme

                                                                 Buda yeni duvar 

<img src="https://eyalling.blogspot.com.tr/" alt="kabe" />


Peki arada ne fark var..

  Şeytan taşlama yerindeki o eski uzun dikilitaş, şeytanı temsil ediyor tıpkı; Sultanahmet, Hippodrome İstanbul, Hipopdrome İstanbul-2, Vatikan, McKinley Anıtı, Buffalo, New York, ABD., ve Washington Anıtı, ABD ve birçok dikili taşlar gibi. Ancak son taşlama duvarı şeytanı gerçek manada temsil etmiyor, illuminati diye bahsettiğimiz elit örgüt çeşitli sembolleri kullanarak tanrılarına ibadet eder bunu biliyoruz.Ve bu elit insanlar, belirli zamanlarda belirli ritüelleri kullanarak belirli varlıkları belirli yerlerden geçirir, onları dünyaya davet eder.. Onlara ibadet etmek için ise kurban verir, kan dökerler.

 Eski çağlarda ve birçok paganist dinde  bu yüzden sütun, dikilitaş ve yüksek kuleler gibi spiritual öğeler bulunuyordu.. Bunlar bir nevi var olan tanrılarına ibadet etmek için şarttı. Kabedeki son değişen duvar şeytanı temsil etmemesinin nedeni cin veya ifrit gibi varlıkları etkilemesidir, zira eski taşlama yerinde atılan her taş iyilik ve hayır bereket kazandırıyordu. ve gerçek anlamda da şeytanı temsil ediyordu. Hatta kafirler şeytanı bu taş sütunlarıyla anarlar ve onlara bu şekilde saygı gösterip hertarafa kötülük, büyü vs. geçiş kapıları sağlarlar..

Şimdi Dünya Üzerindeki Diğer Dikilitaşlara Gözatalım;


                                                           Caesarea dikilitaşı İsrail
                                             


                                                            Concorde Meydanı, Paris                                                         Kleopatra'nın İğnesi, Londra

                                              


                                             Kleopatranın-İğnesi-Central-Park-New-York                                                              Hippodrome İstanbul                                                             Hipopdrome İstanbul-2                                                    Antik Mısır Karnak Tapınağı,Luxor                                                                            Luxor                                                   Philae Dikilitaşı, Wimborne, Dorset                                                   Piazza del Duomo, Catania (Sicilya)                                                                     Sultanahmet                                                               Urbino dikilitaş İtalya
                                                                         Vatikan


  Birde 16yy'dan sonra dikilen anıtlar var.. Onların da bu spiritualizmi ve okültüzmi barındıran kulelerden pek farkı olduğu söylenemez.. Zaten çoğu rönesans'dan yani ''aydınlanma çağı''ndan sonra dikilmiş.. Dikenlerin kim olduğunu ve niçin diktiğini artık daha rahat anlayabilirsiniz.. 

O dikilitaşlar ;


Aix-en-Provence Dikilitaşı


                                             


                                                     Buenos Aires Dikilitaşı, Arjantin                                                      Bunker Hill Anıtı, Charlestown                                                           Chesma dikilitaşı-Rusya                                         Dalhousie Dikilitaşı, Raffles Place, Singapur, 1891.                                               Demidov Sütunu, Barnaul, Sibirya, Rusya.                                                                 Foro Italico, Roma                                                                     Kagul Dikilitaşı                                               McKinley Anıtı, Buffalo, New York, ABD.
                                            Rumyanstev Dikilitaşı- St.Petersburg Rusya                                                               Villa Torlonia, Roma


 
                                                          Washington Anıtı, ABD                                          Wellington Anıtı, Phoenix Park, Dublin, İrlanda                                                     Zafer Dikilitaşı, Moskova.  Bu tür yapıların dünyanın hemen hemen her yerinde bulunması birer rastlantı değildir.. Bunun gibi yüzlerce dikilitaş daha var sizler de ufak bir araştırmayla bunun gibi onlarca dikilitaşı daha gözlemleyebilir ve onun hakkında yorum yapabilirsiniz.. Dikilitaş sembolizmi eski pagan inançlarında olduğu gibi günümüz firavunlarının da vazgeçemediği bir mimari.. Amaç kendi mabedlerini dünyanın her yerine yerleştirmek ve varlıklarını ifşa etmeden tüm dünyanın gözü önünde cirit atmak.. Bu elit aile binlerce yıldır var.. Eski Mısır, Babil ve hatta Antik Maya uygarlıklarında bile.. Halen aynı rituelleri,kuralları ve amaçları devam ediyor.. Eskiden olduğu gibi tanrılarına tapınmaya devam ediyorlar..

 Kabe'deki Dikilitaşın değiştirilmesi biz Müslümanların haccını etkilermi bilmiyorum bunu alimlerimize hocalarımıza göstermeli anlatmalıyız. Çünkü, Şeytan taşlama haccın en önemli ibadetlerinden birisidir. Kafirler gerçekten ibadetlerimizi etkilemeye çalışıyorlar, onları değiştirmeye ve bizide yozlaştırmaya çalışıyorlar. ALLAHtan dinden imandan asla ayrılmayalım inşallah, ibadetlerimizi tam yapalım ve şeytanilerin, kafirlerin, yahudilerin oyunlarına karşı gözlerimizi açık tutalım inşallah.. 
 ALLAH a emanet olun...


 Bize Destek İçin Lütfen Blogumuza Üye Olmayı Unutmayın..


     Ottoman1453
Facebook Sayfamıza Beklerizz.. >>> Anti İlluminati/Anti Freemason

10 Nisan 2014 Perşembe

4 KANLI AY TUTULMASI ve ARMAGEDDON SAVAŞIÖnümüzdeki 4 Ay Tutulması’nda neler olabileceğini anlatmadan önce 4’lü Ay Tutulması’nın ne olduğunu açıklayalım.

  Yahudiler, planlarını, art arda gelen 4’lü Ay Tutulmaları’nın olduğu dönemlerde gerçekleştiriyor. Bu Ay Tutulmaları’na kanlı demelerinin sebebi, Ay’ın tutulma anında kırmızı renkte olması ve bu sıralarda kendilerinden olmayan birçok insanı öldürerek uydurdukları kehanetleri şeytani ritüel niteliğinde gerçekleştirmiş olmalarıdır.

9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece itibariyle Mars, Güneş ve Dünya aynı hizaya gelecek ve bu hizalanma, 14 Nisan'a kadar sürecek. Bu dönemde sinirler gerilebilir, kavgalar, çatışmalar ve savaşlar çıkabilir.

  778 günde bir yaşanan astrolojik olayda Mars ile Dünya'nın Güneş'e olan hizaları arasında yaklaşık 87 milyon kilometre olacak. Gökyüzündeki şölende Ay 'kan kırmızısı'na dönüşücek, Güneş ise kararacak. Mars, gece gökyüzünde sıradan bir gecede görebileceğiniz en parlak yıldızdan tam 10 kat parlak gözükecek.

  NASA'nın, Tetrad denilen 4 Ay Tutulması'nın da yaşanacağı 28 Eylül 2015'e kadar olan süreçte Ay'ın kan kırmızı görüleceğini açıklaması, Hristiyan dünyasında paniğe neden oldu. Çünkü 4 Kan Kırmızı Ay, Hristiyanlar'a göre kıyametin habercisi. Kral James İncil'inde Hz İsa'nın kıyamet kopmadan önce dünyaya ikinci kez geldiği zamanın 'Gökyüzünde 4 Kan Kırmızısı Ay' görülecek' şeklinde ifade edilmesi, kıyamet senaristlerini harekete geçirdi. NASA'nın, bu yılki gibi Tetrad'ın 500 yılda 3 kez yaşandığına dikkat çekmesi bile paniği yatıştırmaya yetmedi.

HER BİRİNDE DİN SAVAŞLARI ÇIKTI

Son iki bin yılda yaşanan 4 Kırmızı Dolunaylı tutulmaları değerlendiren ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio Kilisesi Papazı, yazar John Hagee, "her birinde Dünya'da felaketler meydana geldi" diyor.

Tutulmaların olduğu dönemlerde İsrail ile ilgili meydana gelen tarihi olaylar.

***** İspanya Engizisyonu - Yahudi Göçü *****
 

İspanya'da yok edilmek istenen binlerce Yahudi, II. Bayezid'in gönderdiği gemilerle Osmanlı topraklarına sığınır.
 

The Spanish Inquisition - 1492

4 Tutulma Tarihi
 

* Passover, April 2, 1493
* Sukkoth, Sept. 25, 1493
* Passover, March 22, 1494
* Sukkoth, Sept. 15, 1494

***** Arap - İsrail Savaşı *****
 

1948 yılında İsrail Devleti’nin kurulmasıyla bütün Arap Ligi ülkelerine sıçrayan Arap başkaldırısıyla ortaya çıktı.
 

The War of Independence - 1948

4 Tutulma Tarihi
* Passover, April 13, 1949
* Sukkoth, Oct. 7, 1949
* Passover, April 2, 1950
* Sukkoth, Sept. 26, 1950

***** 6 Gün Savaşı *****
 

5 Haziran 1967'de İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaş.
The Six Day War - 1967

4 Tutulma Tarihi
* First Day of Passover, April 24, 1967
* First Day of Sukkoth, Oct. 18, 1967
* First Day of Passover. April 13, 1968
* First Day of Sukkoth, Oct. 6, 1968

***** Şimdiki 4’lü Tutulma Tarihleri *****
 

* First Day of Passover, April 15, 2014
* First Day of Sukkoth, Oct. 8, 2014
* First Day of Passover, April 4, 2015
* First Day of Sukkoth, Sept. 28, 2015

1. Tutulma, 15 Nisan 2014
2. Tutulma, 8 Ekim 2014
3. Tutulma, 4 Nisan 2015
4. Tutulma, 28 Eylül 2015

********** ARMAGEDDON SAVAŞI **********
 
 
 Bu yıl, İsrail için çok önemli.
İsrail 14 Mayıs 1948'de kuruldu ve 2014, İsrail’in 66. kuruluş yıldönümüdür.
İkiz Kuleler’in olduğu yere Hz Davud’un mührü olarak bilinen Sion yıldızını simgeleyen Özgürlük Kulesi inşa ettiler, inşaat 2014’te bitti.
Yahudiler’in İzryehosa ismindeki büyük planına göre kral Yehova, 2014’te gelecek ve Büyük İsrail İmparatorluğu kurulacak.

4 Kanlı Ay'da Süleyman Mabedi'ni inşa edip Büyük İsrail İmparatorluğu'nu kurmak istiyorlar. Bunun için de Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'yı yıkmayı planlıyorlar.

1 Dolar'ın üzerindeki Piramit'i hatırlayın. Piramit'teki boşluk, yarım kalmış bir Dünya Düzeni'ni simgeliyor. Piramit'in tamamlanması için gerekli gördükleri,
 

* Süleyman Mabedi.
* Kral Yehova.
* Vaad Edilen Topraklar.

Vaad Edilen Topraklar'ı, iki nehir arasında sanmayın, Yahudiler, tüm Dünya'nın kendilerine vaad edildiğine inanıyor.

**********

15 NİSAN - 8 EKİM 2014'TEKİ KIRMIZI AY TUTULMALARI

* Din savaşı. (ARMAGEDDON SAVAŞI)
* Dünya'nın büyük şehirlerinde ayaklanmalar. (İç Savaş)
* Ateş ve yangın. (Ateşli Chemtrail)

4 NİSAN - 28 EYLÜL 2015'TEKİ KIRMIZI AY TUTULMALARI

* Devletlerin bölünmesi. (Griffin Tarpley: Yeni Osmanlı Yalanı)
* Göçler. (Deprem-Tornado-Kuraklık-Kıtlık-Susuzluk)
* Salgın hastalıklar. (Kanser-Veba-Zombi Projesi)

********** 


 İlk Ay Tutulması’nda Türkiye ile Suriye’yi savaştırıp Armageddon Savaşı’nı başlatabilirler. Armageddon, Hadis-i Şerifler’e göre Hatay’dır, bir başka rivayete göre Kudüs ve Yafa bölgeleridir. Türkiye, Suriye ile savaşıp Suriye’yi işgal edince, “Türkiye, emperyalist emelleri için Suriye’yi işgal etti” diyerek bir kamuoyu oluşturacak, içerden ve dışardan Türkiye’ye saldıracaklardır. Türkiye’de bilindiği gibi 126 NATO Üssü ve Patriot’lar vardır. Patriot’lar Hatay’ın çevresindedir ve menzili 80 kilometredir, 3 bin kilometre uzaklıktaki İran ile ilgileri yoktur. Olası savaşta Türkiye’nin içindeki ve dışındaki 500 bin El Kaide ve 50 bin PKK militanını da kullanıcaklardır. Geçtiğimiz Ocak ayında, Irak Tv’ye 500 Bin militanı olduğunu açıklayan El Kaide, Türkiye’yi ve İstanbul’u alacağız dedi.

  Türkiye, Suriye ile savaşırken, Mescid-i Aksa’yı ve Kubbet-üs Sahra’yı yıkacaklardır ve Süleyman Mabedi’ni inşa etmeye başlayacakladır. Süleyman Mabedi’ni en geç 2015’te bitirme gibi bir planları olduğu anlaşılıyor. İsrail bunun Fragmanını bile yayınladı..>> 
 HAARP ve Chemtrail Sprey teknolojileriyle kuraklık, kıtlık, susuzluk, tornado, tsunami ve depremler oluşturmak, bu sayede insanları göçe zorlayıp savaşmadan topraklara sahip olma düşünceleri var. Hep aynı yerlerde deprem yapmalarının sebebi, diğer fay hatları üzerinde baskı kurmaktır.

  4 Ay Tutulması’nın ortasında bir de Güneş Tutulması var. Ateşli ve siyah dumanlı Chemtrail Sprey çıkarttılar ve söylenenlere göre bu yeni sprey, DNA değiştiriyor. Güneş Tutulması’ndan sonra bu spreyleri kullanıp insanları zombilere dönüştürebilirler, bu bahaneyle de milyonlarca insanı ortadan kaldırabilirler. CNN’in sahibi Ted Turner tarafından yaptırılan Georgia’daki Rehber Taşları üzerindeki ilk emir, “insan nüfusunu, doğayla orantılı olarak 500 milyonun altında tut.” Çin Ulusal Savunması resmi gazetesinin haberine göre ABD ve İsrail, Yahudi olmayan herkesi yok edebilecek genetik biosilah üretiyor. Afrika’da 35 milyon kişi, AIDS hastalığından öldü. Benzer bir durum diğer ülkeler için de geçerli olabilir, çünkü kuraklık, susuzluk ve kıtlığa neden olan yeni iklim şartları yakında buraları da Afrika gibi yaşanılmaz bir yer haline getirebilir, bize getirecekleri tohumlar ve ürünlerle, buralarda öldürücü bir hastalık yayabilirler.

  Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Heroes dizisine göre Heroes'taki DNA'sı değiştirilmiş özel güçlere sahip insanlar, Güneş Tutulması esnasında güçlerini kaybediyor, tutulma bittikten sonra güçlerini yeniden kazanıyor. Bir de bu dizide yaptıkları resimler gerçek olan kişilerden birinin Dünya'nın sonu ile ilgili bir resmi var. Resme göre dünyanın iç kısmından çıkan lavlar, büyük bir S harfi oluşturuyor. Gölcük Depremi'nden çok daha büyük olan, 2 dakika süren ve 1100 atom bombası gücüne ulaşmış Şili'deki son büyük deprem, Dünya'nın çekirdeğini bile sarsmış. Dünya'nın sonunun bir an önce gelmesi için uğraşıyorlar, çünkü Dünya'nın sonunun gelmesine yakın, Deccal'in geleceğini biliyorlar, süreci hızlandırıp Deccal'i bir an önce görmek istiyorlar. Dizideki DNA'sı değiştirilmiş insanlar, Yahudiler'in yani Yecüc'lerin oluşturduğu Mecüc'leri simgeliyor.

http://www.youtube.com/watch?v=bstv5Mko47Y

http://www.youtube.com/watch?v=XNTXYxvzSB4

http://www.youtube.com/watch?v=mZFmsCFTcLs

  20 Mart 2015’te gerçekleşecek Güneş Tutulması’nın olduğu tarihe 1 Nisan diye not düşmüşler. 1 Nisan, Hristiyanlar’ın Müslümanları kandırıp şehit ettikleri gündür. Bu tarihte, Müslümanlar’a karşı savaşa Hristiyanlar’ı da katabilirler. Bunu gerçekleştirmek için gökyüzünde oluşturacakları İsa hologramlarını bile kullanabilirler, çünkü bu 4 Ay Tutulması’nın olduğu tarihlerden birinde Hristiyanlar, Hz İsa’nın gelmesini bekliyor.

  FEMA Projesi için 19-20 Nisan tarihi üzerinde duruluyor, bu tarih üzerinde durulmasının nedeni, 4’lü Ay Tutulması’ndan ilkinin görüleceği 15 Nisan’ın 4 gün sonrasına denk gelmesidir. Yahudiler, 4 sayısına çok önem gösteriyor. Halley Kuyruklu Yıldızı, 1910’da görüldükten 4 sene sonra 1. Dünya Savaşı çıktı, 1986’da görüldükten 4 sene sonra ise ABD Meclisi’nde ilk kez Yeni Dünya Düzeni’nden bahsedildi.

  İstanbul ve Hatay’ın karışacak olması, akıllara Hz Mehdi’yi getiriyor, çünkü Hz Mehdi’nin İstanbul ve Hatay’a geleceğine dair sahih Hadis-i Şerifler var. Bunu bildiklerinden Patriot’ları Hatay’ın çevresine getirdiler. Bu 4 Kanlı Ay Tutulması’ndan birinde yada Güneş Tutulması’ndan sonra Kabe’yi de yıkmak isteyebilirler. Hz Mehdi, Kabe’de büyük olaylar çıktığında ilan edilecek.

İsrail, en geç 2019’da dünyaya tamamen hakim olmayı planlıyor.

Tarihlerde yanılıyor olabiliriz, ancak bunların çoğunun gerçekleşmesi olası, ciddiye alsanız iyi olur, çünkü bu konuda konferanslar bile düzenleniyor.

  Biz Müslümanlar olarak bu kadar fitne ve karışıklığın olduğu ve olacağı zamanlarda bol bol ibadet etmeli ve Hak’ı savunmalıyız. Dinimizde Hakikat’i savunmayanın, hiçbir ibadeti, hayır ve hasenatı, Allah katında kabul olmaz. Provakasyonlara gelmeyin. Hak’ı savunmak için bazen taraf olmak zorunda değilsiniz ve bugün dostunuz yarın düşmanınız, yine bugün düşmanınız yarın dostunuz olabilir, bunu da düşünün ve ortak düşmanlarınıza karşı birlik oluşturun. Allah, hepinizin yardımcısı olsun.


 Müslümanları sevmek, kâfirleri sevmemek, İmanın en önemli şartıdır. İmanın şartlarından ilki, Allah’a imandır. İman etmek için, sadece Allah var demek yetmez, Allah’ı sevmek de şarttır. Bu sevginin şartı da, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek yani düşmanlık beslemektir. Bu yüzden İmanın altı şartında Allah’ı sevmek, onun sevdiklerini sevip, düşmanlarını sevmemek de var. Bir âyet-i kerime meali: 

 ’’Allah’a ve kıyamet gününe iman edenler; babaları, kardeşleri ve akrabası olsa dahi, Allah’ın ve Resulünün düşmanlarını sevmez." Mücadele 22
 

Allah, Hz Musa ve Hz İsa’yı da bu konuda uyarmıştır: 

 ’’Namaz, oruç, hac, zekat ve zikir aynı zamanda senin iyiliğin için. Peki sadece benim için ne yaptın? Yer ve göklerdeki bütün mahlûkatın ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevip, düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, faydası olmaz.’’

"Ey İman Edenler ! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. İçinizden kim onları dost edinirse şüphesiz onlardan olur. Şüphe yok ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez." Maide 51
 

"Şeytan, sizi ancak dostlarıyla korkutur. Onlardan korkmayın. Mü'min iseniz benden korkun."
 Al-i İmran 175
 

Hak(su) ile batıl(köpük) bir araya gelirse, batıl(köpük) erir. İmanınıza sahip çıkın. Ehl-i Sünnet’e tabi olun.
 

La İlahe İllallah Muhammedür Resulullah.
İnneddine İndallahil İslam. 


Allah katında tek hak din İslam’dır. Al-i İmran 19
   

 Bize Destek İçin Lütfen Blogumuza Üye Olmayı Unutmayın..


     Ottoman1453
Facebook Sayfamıza Beklerizz.. >>> Anti İlluminati/Anti Freemason

Eminem ft.Rihanna - The Monster Klip Analizi


 Merhaba arkadaşlar.Yeni bir analizle karşınızdayım. Eminem ile Rihanna'nın düeti olan The Monster. Analizimde Rihanna ile ilgili bişey paylaşamayacağım çünkü Riri'nin klipte kim olarak gösterilmek istendiğini anlayamadım. Kötülüğü simgeliyor da olabilir, programcıyı simgeliyor da olabilir.
Eminem geçmişine bakıyor.
Sonra bir kafese hapsediliyor .Bu kafesteki Eminem'in kendisi, olmak istediği kişi. İlluminati onu hapsediyor yani özgürlüğünü elinden alıyor.
Eminem'in kafesten baktığı kişi. Bu kişi delirmiş bir Eminem.Muhtemelen Eminem burada İlluminati'nin onu delirttiğini, psikolojisini alt üst ettiğini anlatıyor.
Eminem kafesten kurtulmaya çalışıyor, düğmelere basıyor telaşla.Burda Eminem'in şekli şemali değişiyor ve sesi kalınlaşıyor. Sanki içine birşey girmiş, Evet evet şeytan onunla konuşuyor.
Eminem bu sefer kafesten bu adama bakıyor. Evet bu İlluminati'nin istediği kişilik, Slim Shady. O zengin ve ünlü..
Evet bir kafes daha geliyor. Peki bu kafesteki kim?
Eminem kendi kafesinden kurtuluyor, artık esir değil, özgür. Ve getirilen kafesin yanına gidiyor.
Getirilen kafesin içinde Slim Shady var! İllüminati'nin yarattığı fakat Eminem'in istemediği kişilik. Bir süre sonra Eminem kafesten uzaklaşıyor, yani Slim'den.
Eminem giderken Slim kriz geçirmeye başlıyor. Beni burada bırakmamalısın gibisinden bir tavır sergiliyor.
Fakat Eminem takıyor mu? Hayır çünkü onu istemiyor ve onu öylece bırakıp gidiyor. Slim kafeste, Eminem özgür.

 Alıntıdır..>> Illuminati ve Ünlüler


 Bize Destek İçin Lütfen Blogumuza Üye Olmayı Unutmayın..


     Ottoman1453
Facebook Sayfamıza Beklerizz.. >>> Anti İlluminati/Anti Freemason

8 Nisan 2014 Salı

"Yeni Ziyaretçiler" Dizisi Analizi ve Uzaylı Palavrası  Eski versiyonu 80'lerde yayınlanmış olan dizi, yakın zamanda Amerikan ''abc'' kanalı ve Warner Bross işbirliği ile tekrar çekilen yeni versiyonu ile gündeme geldi. Türkiye'de de gösterimde olan dizinin şimdiden birçok fanatiği bulunmaktadır.

  ''Uzaylı palavrası'', "İblis'in Kadim Planı"nda yer alan ve insanları kandırmak ve Dünya'yı ele geçirmek için kullandığı ''taktik yalanlar''dan birisidir. Bu ''yalan propagandalar''
ı; 80'li yıllardan beri yaptırdığı filmlerde kullanarak, insanlarda bir nevi ''uzaylı bilinç-altı'' oluşturmayı başarmıştır. Dizi, şu anda dünyada; 12 ayrı ülkede aynı anda gösterilmektedir. Dizinin yönetmenliği, Yves Simoneau'a; senaryosu ise Scott Peters'a aittir.

  Dizi, İblis'in planı ile ilgili taktik bilgiler içermesi bakımından önemlidir. ''Yaklaşan Saat'' yaklaşırken; İblis de; ''insanlığa harmonik yakınsama'' diye adlandırdığı ''dünya insanlığını ele geçirme operasyonu''nu hızlandırmaktadır.
 
  Şu ana kadar yaptığımız yorum ve analizlerle çok açık bir şekilde ortaya koyduğumuz gibi; ''uzaylı edebiyatı'' büyük bir yalandır. Şeytanlar, bugün olduğu kadar, geçmişte de birçok farklı formlara girerek insanlarla iletişim kurmuşlardır. Allah'tan gelen uyarılara ve uyarıcılara kapalı olan insanoğlu; bu yalancı-oyuncuların tuzaklarına ve övgülerine tarih boyunca kapılmışlardır

  Bugün ortaya konan senaryo; büyük bir senaryodur. Geçmişteki oyunlar, bu "Büyük Senaryo"nun hem bir parçası ve hem de bir hazırlığıdır. İblis, yardımcıları ve ordusuyla birlikte; binlerce yıldan beri bu ''Son Final''e hazırlanmaktadır. Bu aynı zamanda, insanlığın yönetimini geçici bir süre de olsa ele geçirmek ve bir Deccal (Mesih) çıkarma planıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de "insanların korkuları" kullanılmaktadır. Ancak geçmişte olmadığı kadar insanlar, ''sen tanrısın!'' şeytani övgüsüyle ''kibirleri okşanarak'' yüceltilmekte ve şaşırtılmaktadır. Bu sefer, korkulan ya da memnun edilmesi gereken bir Mısır, Sümer, Yunan veya Roma tanrısı (şeytanı) yerine, "süper güçlü teknolojik uzaylılar" var sahnede. İnsanları, kendilerinden daha güçlü ve dünyayı ele geçirmek isteyen uzaylılara karşı, sevgi dolu uzaylıların kanatları altına çağıran basit bir senaryo... Kötü adamlardan koruyan, sevgi(!) dolu iyi adamlar ve bilinen senaryo...

  Ancak nasıl oluyor da insanoğlu, ''tüm gücün ve enerjinin'' sadece ve sadece Sonsuz Güç Sahibi Allah'a ait olduğunu unutuyor? Tek sakınılacak, korkulardan emin kılacak olanın sadece ve sadece Allah olduğunu unutuyor; kendilerine bile faydası olmayan uzaylılara (şeytanlara) bel bağlıyor? Nasıl oluyor da insan, tüm bu ''uzaylı masalı''nın arkasında, geçmişten beri büyük dinlerde söz edilen ''cin-şeytanlar'' olabileceğini bir an bile düşünmüyor? En ufak bir şüphe bile izhar etmiyor? İblis ve korosu; insanların gözünün içine baka baka bu senaryoları hazırlatıyor; büyük bir beğeni ile seyircilere sunuyor ve alkış topluyor!

FİLMİN ANALİZİ

1-  Filmde "iyi ve kötü uzaylı" olarak lanse edilenlerin tamamı; gerçekte sürekli ifade ettiğimiz gibi "cin-şeytanlar"dır.

  Başından beri açıkladığımız İblis'in; "kötü uzaylılar dünyayı ele geçirecek, sizi seven iyi uzaylılarla işbirliği yapın" taktiği; bu filmle açıkça işleniyor. Baş şeytan İblis, insanlığı adeta çocuk yerine koyarak kandırmaya çalışıyor. Türk filmindeki kötü adamın elinden kızı kurtaran iyi adam (kahraman), kıza bir şekilde sahip olur. Gerçekte senaryo bu kadar basit. Ancak ABD film teknolojisi, şeytanca insan duygularıyla oynamalar ve çağın cehaleti, İblis imzalı filmleri, oldukça etkin hale getirebiliyor.

2-  Filmdeki ana karakterlerden Anna, uzaylıların (cin-şeytanların) lideri olarak "İblis'in yardımcısı baş şeytanlardan birisi"dir. İblis ve yardımcıları baş şeytanlar, antik çağlardan beri; Mısır, Sümer, Yunan ve Roma tanrısı olarak dişi formlara girmişlerdir. Burada da dişi bir form kullanmaktadırlar. Bakınız..>> İlluminati ve Paganizm
  Tyler, filmde Anna'nın kızı Lisa ile ilişkisi olan gençtir. Anna, Tyler'ı ilerideki amaçlarına uygun olarak kullanmak üzere, kızı Lisa'dan onu etkileyip kontrolü altına almasını ister. Lisa, Anna'nın kızı yahut değil, erkekleri baştan çıkaran emrindeki dişi bir şeytandır. Tyler gerçekte daha önce DNA'sına şeytanlar tarafından müdahale edilmiş bir "yıldız tohumu"dur. Yani "uzaylı (şeytan) tohumu. Anna, kızı Lisa ile Tyler'ın birlikte olması sonucu insan-şeytan karışımı bir çocuk elde etmek ister. Lisa ileride bunu kabul etmeyince, Anna'nın bir başka çocuğu Lisa kılığında Tyler ile birlikte olur ve bu amacı gerçekleştirir. İşi biten Tyler ise öldürülür. Doğan çocuk ise muhtemelen şeytan-insan karışımı olan Deccal (Mesih)'dir. Mesih, şeytanlar tarafından, çıkacağı güne kadar hazırlanacaktır.

  Bu durum, Mesih Deccal konusundaki bir teoriye uygun düşmektedir. Bu teoriye göre; Deccal; uzun süre çocuğu olmayan bir Yahudi anneden doğmuştur. Ve cin-şeytanların antik yurdu Lemurya'nın merkezi olan Solomon adalarındaki dağ silsilesinin yer altı mağaralarında, çıkacağı güne hazırlanmaktadır.

3-  Ryan, bugün insanlar arasında iyi uzaylı yahut melek rolünde faaliyet gösteren "ışık işçileri ordusu"nu oluşturan İblis'in(Anna'nın) askerlerinden birisidir. Şu an dünyanın her tarafında medyumlar aracılığıyla sürdürülen bu faaliyet; bir anlamda 5. Kol çalışmasıdır. İblis, gerçekte de ordusunu ikiye ayırmıştır. Sağ kolunu oluşturan iyi uzaylılar(!) ya da melekler(!)in görevi; dünyadaki kötü hakim güçleri ve onların işbirlikçisi olan kötü uzaylılara karşı mücadele ediyor görünerek; dünya insanlığını; barış, kardeşlik, eşitlik, sevgi gibi masonik sloganlarla yönlendirip kontrol altına almak. Sol koluyla da; yani ordusunun diğer bir kısmıyla da; her türlü kötülüğü, vahşeti, vampirliği, korkuyu yaymak; hakim Küresel Güçler'in şeytani planlarını desteklemek. Sonuç: İpleri kendi elinde olan iyilerle-kötülerin kavgası; iyilerin(!) zaferiyle sonuçlanırken; insanlığın yönetimi İblis'in kendi elinde, yani Mesih Deccal'in elinde olacak.

4-  Ryan, Valerie isimli bir çocuğu olmayan kadınla ilişki kurar, onu hamile bırakır. Ona, doğruyu söylemez; sözde çok değer veriyor ve çok seviyor. Şeytanların en büyük yalanı, sevgidir. İnsandan, İblis gibi nefret ederler; insanda var olan sevgi potansiyelini kullanarak; onu yönlendirirler. Burada da sevgi dolu(!) iyilik sever Ryan'ın durumu farklı değildir. Doğacak olan çocuk, bir insan-uzaylı (şeytan) karışımıdır.

5-  Filmde Anna, adeta enerji kaynağıdır ve sözde saadet vermektedir. Emrindeki cin-şeytanlara seslendiğinde; enerji yükleniyorlar ve huşu duyuyorlar. Bu, hırsız İblis'in, Allah'dan çaldığı ve taklit ettiği sayısız "kavram"dan birisidir. Melekler, Allah sevgisiyle beslenir ve Allah seslendiğinde huşu içinde ve saygıdan titreyerek onu dinlerler. İblis'in köleleri olan şeytanlar, İblis korkusuna dayanan köleliklerinde, gerçek sevgiden mahrum ve robotlaşmış mahluklardır.

6-  Filmde uzaylı kılığındaki cin-şeytanların en önemli özelliği duygusuz olmalarıdır. Hatta aralarında insanlarla işbirliği yapanları tespit etmek için duygu testine başvururlar. Duygusuz olmak, şeytan olma kriteri olarak verilmiştir filmde. Yapılan duygu testine tepki verenler, insanlara benzemiş olup, onlarla işbirliği içerisindeki hainlerdir. Gösterilen katliam ve felaket gibi görüntülere karşı hiçbir acıma ya da üzülme gibi tepki vermeyenlerin ise şeytanlığı kanıtlanmış oluyor. Burada verilen şeytanların sevgisiz-duygusuz olması bir gerçektir. İblis; adeta insanların gözüne bakarak; alay edercesine; bu gerçeği itiraf ediyor. Uzaylı yalancıların iyisi de, kötüsü de; duygu-acıma hisleri körelmiş, sevgisiz-katı kalpli mahluklardır. Şeytanların her biri gönderildikleri insanı saptırmak için İblis tarafından görevlendirilmiş olup, aynı zamanda onun robotlaşmış-duygusuz köleleridir.

7-  Filmde cin-şeytanlar, dünya devletlerinin liderleri ile irtibatlıdır ve görüşmeler yapmaktadır. Bunun gerçek dünyada da böyle olduğu açıktır. Küresel efendiler, uzaylılarla (cin-şeytanlarla) işbirliği arayışı içindedirler. Buna ait sayısız kanıt bulunmaktadır. Ayrıca bu gerçeği İblisin sağ kolu; iyi uzaylılar(!) da, celselerinde medyumlar aracılığıyla sık sık dile getirmektedirler. İblis, gerçek hayatta; bir taraftan iyi uzaylıların, insanların beyinlerini yıkama ve kandırma çalışmalarını yönetirken; diğer taraftan Lucifer şapkasıyla; Uzaylı-Küresel Güç ilişkisini koordine etmektedir. Cin-şeytanların bir üst boyutta bulunmaları; onlara bu tarz avantajlar sağlamakta; insanların cehaletinden kolayca yararlanmaktadırlar. Concordia, kırmızı gökyüzü, mavi enerji gibi unsurlar filmde basit korkutma yalanları olarak kullanılırken insanların bilinç altında bir uzaylı istilası fikri oluşturuluyor.

SONUÇ

1)  "Yeni Ziyaretçiler" dizisi, birçok gerçek kırıntısı ve ters yüz edilmiş gerçek içermesine rağmen; son derece korkutucu kaba ve açık bir propaganda yapmaktadır. Verilen mesaj şudur: Uzaylılar, ruhsuz-vahşi ve teknolojik olarak insanlıktan çok üstün istilacılardır, onlardan korkun, tir tir titreyin ki kurtarıcınız Mesih Deccal geldiğinde ona sığınasınız.

2)  Uzaylı tohumuyla İnsanlardan "ruhsuz bir nesil" üretmek, tıpkı Atlantis'teki Ye'cuc-Me'cuc gibi... Gerçkte ruhsuz olan hiçbir varlık yoktur. İnsan, cin, hayvan, bitki ve maddenin elbette boyutları farklı ruhları vardır. Ancak kişi; insan veya cin kafirleşip-şeytanlaştıkça; nefsinin kölesi olur; zulmün, acımasızlığın ve vahşetin adamı olur. Şeytanlar da ruhsuz değil; adeta ruhları minimize edilmiş; nefis ve kibirleri maksimize edilmiş azgın varlıklardır.

3)  Özellikle kötü uzaylı rolü verilmiş şeytanlar, vampirleştirilerek "korku-dehşet", "çaresizlik" pompalanıyor ve Mesih beklentisi kamçılanıyor. Kötü uzaylılar, daha da vahşi-canavar-korkutucu olarak tasvir edilecek ki; dünya insanın şuur-altı korkuları, onu, "kurtarıcı Mesih"in sevgi(!) dolu kucağına sevk etsin. Bunu teyit edecek- güçlendirecek şekilde önümüzdeki günlerde muhtemelen; şeytani vampir görüntüleri ve eylemler, şeytan çarpmalar, insanları korkutacak her türlü şeytani saldırılar, kötü uzaylı maskesiyle sahneye konulacak; kaos-kargaşa yaygınlaştırılacaktır.

  İblis'in adamları, önümüzdeki günlerde "musallat olanlar" yahut "müdahaleciler" denen şeytan taifesiyle insanların zaaflarına yüklenerek; insanlara acayip işler yaptıracak ve insanlar "bunu ben nasıl yaptım?" diye şaşıp kalacaklardır. Koskoca İMF başkanının düştüğü cinnet durumu ve bu durumdan vazife çıkaran küresel rakiplerin muamelesi, oldukça manidar ve ibretlidir.

4)  Bütün bu olayların dünyada maksimum yaptığı bir zamanda Mesih-i Deccal teşrif edecek ve onun sihirli sözleriyle tüm bu muvaza "şeytani kaos" ortadan kalkacak; insanlar ve kötü uzaylılar(!), vampirler(!) normalleşecek, her tarafta aldatıcı şeytani sevgi egemen olacak ve Mesih-i Deccal, İsa diye onaylanacak. İblis'in sağ kolu olan "ışık işçileri ordusu"yla şişirilen sevgi, barış, kardeşlik balonları uçurulacak ve "sahte altın çağ" başlatılacaktır.

  "Ziyaretçiler" benzeri tüm bu filmlerin asıl amacı, yukarıda ifade ettiğimiz hedefi gerçekleştirmeye yönelik propaganda, beyin yıkama ve insanlığın bilinç-altını hazırlamaktır. Bugün dünya hakimiyeti için savaşan "yıldız aileler", o gün Deccal'in eteklerini öpmek için sıraya gireceklerdir. Bugün bu filmlerin yapılmasına aracılık eden "küresel güç ve finans efendileri", o gün Sonsuz Yüce Allah'a ihanet etmenin bedelini İblis'e teslim olmakla ağır ödeyeceklerdir.

 Bize Destek İçin Lütfen Blogumuza Üye Olmayı Unutmayın..


     Ottoman1453
Facebook Sayfamıza Beklerizz.. >>> Anti İlluminati/Anti Freemason

7 Köşeli Yıldız - Heptagram - Septagram
Yunanca hept 7, latince sept 7 anlamında olduğu için heptagram veya septagram olarak adlanır. Perilere ve sihire olan inancın sembolü, yedi ışının yıldızıdır.

  Yüce benliğimizin 7 ışını ise; irade, sevgi, zeka, huzur,güç, dürüstlük ve büyü olarak anlamlandırılır. Geometrik bir ilkeyle yedi köşeli yıldızın mükemmel adamı simgelediği, ama sınırlı olanı işaret ettiği bilinir. Peri veya elf yıldızı olarak Sihirin sembolü, yedinin uğuru, dünyanın antik yedi mucizesi, yedi gezegen gök kuşağındaki yedi renk, yedi nota, haftanın günleri, simyada yedi metal ve cennetin yedi katını da temsil edebilir. Septagram sembolü Kabala’da Netzach küresi tarafından yönetilir ve evrenin işleyişini betimler. Şansı anlatır, Wiccalıkta Faery geleneğini sürdürenler için kutsaldır.

Geniş açılı heptagram ise, Babalon sembolü olarak, Aleister Crowley ve O.T.O tarafından kullanılmıştır.

 Bize Destek İçin Lütfen Blogumuza Üye Olmayı Unutmayın..


     Ottoman1453
Facebook Sayfamıza Beklerizz.. >>> Anti İlluminati/Anti Freemason

6 Nisan 2014 Pazar

Rihanna - Pour It Up Klip Analizi


Klip Su Dolu Bir Yerde Geçiyor Bu Reptilanlıga Giriyor 1-2 Üye Reptilanlıgı Sormuştu.Bu İçine Cin Girmesi Gibi Bir Olay.
Klip Su Dolu Bir Yerde Geçiyor Bu Reptilanlıga Giriyor 1-2 Üye Reptilanlıgı Sormuştu.Bu İçine Cin Girmesi Gibi Bir Olay.
Rihanna'yı Görüyoruz.Daha Doğrusu Bacaklarını...

Ayakkabısına Dikkat Edin Üçgen Desenlerle Dolu.İlluminati En ufak Şeye Bile Koyabiliyor Açıkçası.
Rihanna'yı Görüyoruz.Daha Doğrusu Bacaklarını... Ayakkabısına Dikkat Edin Üçgen Desenlerle Dolu.İlluminati En ufak Şeye Bile Koyabiliyor Açıkçası.
Rihanna'yı Görüyoruz Sonunda.

Marilyn Monroe Gibi Farkındaysanız Burda Bir Alter Buluyoruz.Prenses Gibi Giyinmiş.
Rihanna'yı Görüyoruz Sonunda. Marilyn Monroe Gibi Farkındaysanız Burda Bir Alter Buluyoruz.Prenses Gibi Giyinmiş.
Gözünde Siyah Bir Gözlük Var.Bu Gözlük Beyninin Boşaltığını Rihanna'nın Bu Yaptıklarını İstem Dışı Yaptığını Programcı Gibi Gözüksede Aslında Köle Olduğunu Anlıyoruz.
Gözünde Siyah Bir Gözlük Var.Bu Gözlük Beyninin Boşaltığını Rihanna'nın Bu Yaptıklarını İstem Dışı Yaptığını Programcı Gibi Gözüksede Aslında Köle Olduğunu Anlıyoruz.
Striptizci Bir Kız Çıkıyor.Ortalık Yeşil Renge Bürünüyor.Yeşil Rengi Anlatayım Size.

Omega Programlamasıdır Bu.Omega Derken Aklımıza Sebze Geliyor Bundan Dolayı Omega Deniyor.Rihanna'ya Omega Akıl Kontrolünü Uyguluyorlar.Bu Akıl Kontrolü Rihannaya Ne Yapabilir ?

-Rihanna Kendine Zarar Verebilir.

-İntihar Edebilir.
-Çevresine Zarar Verebilir.

-İnsanlara Kötü Yol Gösterebilir.
Striptizci Bir Kız Çıkıyor.Ortalık Yeşil Renge Bürünüyor.Yeşil Rengi Anlatayım Size. Omega Programlamasıdır Bu.Omega Derken Aklımıza Sebze Geliyor Bundan Dolayı Omega Deniyor.Rihanna'ya Omega Akıl Kontrolünü Uyguluyorlar.Bu Akıl Kontrolü Rihannaya Ne Yapabilir ? -Rihanna Kendine Zarar Verebilir. -İntihar Edebilir. -Çevresine Zarar Verebilir. -İnsanlara Kötü Yol Gösterebilir.
Arkadaki Bayan çıplak Burda Anlatılmak İstenen İlluminatinin Ünlüyü Mafetmesi.Onun Herşeyini Almasını Anlatıyor.Rihannada Sadece Navylere Sahip.Başka Hiçbir Şeyi Yok.
Arkadaki Bayan çıplak Burda Anlatılmak İstenen İlluminatinin Ünlüyü Mafetmesi.Onun Herşeyini Almasını Anlatıyor.Rihannada Sadece Navylere Sahip.Başka Hiçbir Şeyi Yok.
Arkada Sis Ve Su Karışımı Birşey Görüyoruz.Size Bunu Açıklayım.

Şeytan Ateştir.Ateşi Su Söndürür.Klipte Şeytana Sitem Var.Rihanna Şeytanı İstemiyor.Fakat Klipte Duman Var.Dumanda Cin'i Simgeliyor.Buda Bize İkilem Yaşatıyor.
Arkada Sis Ve Su Karışımı Birşey Görüyoruz.Size Bunu Açıklayım. Şeytan Ateştir.Ateşi Su Söndürür.Klipte Şeytana Sitem Var.Rihanna Şeytanı İstemiyor.Fakat Klipte Duman Var.Dumanda Cin'i Simgeliyor.Buda Bize İkilem Yaşatıyor.
Bacaklarını Aralıyor.Klip Biraz Porn Havasında.Buda Klibin Tutması İçin.Neden Vevo Yok Onuda Bilmiyorum.
Bacaklarını Aralıyor.Klip Biraz Porn Havasında.Buda Klibin Tutması İçin.Neden Vevo Yok Onuda Bilmiyorum.
Dans Eden Bir Bayan Görüyoruz.Size Kadının Sex Kölesi Olduğunu Açıklıcam.Bunu Nerden Anlıyoruz ? 

Kadının Kıyafeti Boynuna Doğru Tasmalı.Tasması Onun Sahibinin Olduğunu Simgeler.Bir İnsanın Sahibi Olursa O İnsanda Köle Olur. Saygılar..
Dans Eden Bir Bayan Görüyoruz.Size Kadının Sex Kölesi Olduğunu Açıklıcam.Bunu Nerden Anlıyoruz ? Kadının Kıyafeti Boynuna Doğru Tasmalı.Tasması Onun Sahibinin Olduğunu Simgeler.Bir İnsanın Sahibi Olursa O İnsanda Köle Olur. Saygılar..
Rihanna Prenses'i Geçtik.Kraliçe Gibi Gösterilmiş.Şuan Resmen Kraliçe.Hayranlarını Elinde Oynatabiliyor.
Rihanna Prenses'i Geçtik.Kraliçe Gibi Gösterilmiş.Şuan Resmen Kraliçe.Hayranlarını Elinde Oynatabiliyor.
Bir Yer Kırmızı.Kırmızı Rengi Açıklayım;

Kırmızı Kötülüğü Simgeler.Yani Rihanna Bu Klipte Kötü Ve Birşeye Sahip Olmayan Biri.
Bir Yer Kırmızı.Kırmızı Rengi Açıklayım; Kırmızı Kötülüğü Simgeler.Yani Rihanna Bu Klipte Kötü Ve Birşeye Sahip Olmayan Biri.
Klibin En Porn Yeri İşte.Burda Ben Bile Üzüldüm Utandım.Ne Hale Getirdiler Kadını.Klibi İzlerken OHA KARIYA BAK Diyeceklerine Bence Diğer Tarafıda Düşünmeliler Acıyorum Ben.Çok İyiydi Çıkış Yaptıgında Mükemmeldi.Şuandada Mükemmel Ama Üçgen Mafetti Onu.Ama Güçlü Biri Rihanna.
Klibin En Porn Yeri İşte.Burda Ben Bile Üzüldüm Utandım.Ne Hale Getirdiler Kadını.Klibi İzlerken OHA KARIYA BAK Diyeceklerine Bence Diğer Tarafıda Düşünmeliler Acıyorum Ben.Çok İyiydi Çıkış Yaptıgında Mükemmeldi.Şuandada Mükemmel Ama Üçgen Mafetti Onu.Ama Güçlü Biri Rihanna.
Daha Fazla Uzatmak İstemiyorum.Klibin Devamındada Aynı Şeyler Tekrarlanıyor.

Okuduğunuz İçin Teşekkür Ederim.Emeğe Saygı.
Daha Fazla Uzatmak İstemiyorum.Klibin Devamındada Aynı Şeyler Tekrarlanıyor. Okuduğunuz İçin Teşekkür Ederim.Emeğe Saygı.
 Alıntıdır..>>> İlluminati Ve Ünlüler

 Bize Destek İçin Lütfen Blogumuza Üye Olmayı Unutmayın..


     Ottoman1453
Facebook Sayfamıza Beklerizz.. >>> Anti İlluminati/Anti Freemason